U bent hier

Afschriften en uittreksels

Verklaring omtrent het gedrag

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) verklaart dat uw gedrag geen bezwaar vormt voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het behalen van een baan.
Lees meer

Basisregistratie Personen

In de Basisregistratie Personen staan uw persoonlijke gegevens. U kunt een uittreksel aanvragen of een verzoek doen om uw gegevens te wijzigen.
Lees meer

Uittreksel burgerlijke stand

De gemeente maakt akten op van geboorte, huwelijk/partnerschap, echtscheiding en overlijden. U kunt hiervan een uittreksel aanvragen.
Lees meer

Legaliseren handtekening

Legalisatie van een handtekening betekent dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een document 'echt' is.
Lees meer

Garantstelling of logiesverklaring

Met een bewijs van garantstelling stelt u zich garant voor alle kosten, gemaakt door een buitenlandse bezoeker die een visum moet hebben.
Lees meer

Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Hierop staat dat u bent ingeschreven als ‘in leven’.
Lees meer