U bent hier

Belastingen

Bezwaar maken

Bent u het oneens met uw belastingaanslag/WOZ-beschikking? Voordat u bezwaar maakt adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente.
Lees meer

Woz-waarde en Onroerende Zaakbelasting

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw woning of uw bedrijfspand vastgesteld. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de Onroerende Zaak Belastingen (OZB).
Lees meer

Aanslagbiljet online inzien

U kunt uw aanslagbiljet/WOZ-beschikking online inzien.
Lees meer

Taxatieverslag online inzien

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vastgesteld. U kunt uw taxatieverslag online inzien.
Lees meer

Betaling

In februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ beschikking.
Lees meer

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

De gemeente heft belasting voor kosten die gemaakt worden voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval/bedrijfsafval.
Lees meer

Kwijtschelding

U kunt kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen. Deze aanvraag wordt behandeld door het externe bureau Cannock Chase Public BV.
Lees meer

Precario

Bij het plaatsen van bijvoorbeeld een container op of boven gemeentegrond heeft u een vergunning nodig. U betaalt hiervoor precariobelasting.
Lees meer

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt jaarlijks opgelegd aan een ondernemer/exploitant die het mogelijk maakt om in de gemeente Oudewater te overnachten.
Lees meer