U bent hier

WOZ-waarde

De gemeente stelt elk jaar op 1 januari (peildatum) de WOZ-waarde vast van uw woning of niet-woning. Met ‘niet-woning’ bedoelen we een bedrijfspand, school, kerk of ander onroerend goed waarin u niet woont. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van uw onroerendezaakbelasting (OZB). Via het WOZ-waardeloket vraagt u online de WOZ-waarde op.

tablist