Duurzame energie

Het klimaat verandert en de effecten zijn steeds meer te zien. In het landelijke Klimaatakkoord zijn daarom afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. In het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES) staan verplichtingen waar gemeenten aan moeten voldoen.

Om hier invulling aan te geven is het ‘Uitvoeringsplan Energietransitie Oudewater’ vastgesteld. In het Uitvoeringsplan Energietransitie is ook de verplichting meegenomen over grootschalig duurzaam opwekken van energie, bijvoorbeeld via wind- en zonne-energie en biomassa. We weten dat we duurzame energie moeten gaan opwekken. Dit heeft effect op de leefomgeving en het landschap. Aan de andere kant biedt het ook kansen voor Oudewater, zoals mogelijke opbrengsten. Daarom willen we in gesprek met inwoners over de manier waarop we duurzaam energie gaan opwekken en wat we hierbij belangrijk vinden. Om samen te bepalen hoe Oudewater wil en kan bijdragen een de landelijke klimaatopgave. Dit wordt vastgelegd in een Afwegingskader.