Duurzame energie

Het klimaat verandert en de effecten daarvan zijn steeds beter te zien. In het landelijke Klimaatakkoord zijn daarom afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. In dat Klimaatakkoord en in de Regionale Energiestrategie (RES) staan verplichtingen waaraan gemeenten moeten voldoen.

Om in Oudewater invulling aan te geven aan het klimaatakkoord is het ‘Uitvoeringsplan Energietransitie Oudewater’ vastgesteld. In dit uitvoeringsplan is de verplichting opgenomen om grootschalig duurzaam energie op te wekken, bijvoorbeeld met windmolens en zonnevelden.

 

We weten dat we duurzame energie moeten gaan opwekken. Er is nog niet besloten hoe en hoeveel we in Oudewater op gaan wekken. Er is wel besloten dat we gaan bijdragen aan de Regionale Energiestrategie. Dit heeft effect op de leefomgeving en het landschap. Aan de andere kant biedt het ook kansen voor Oudewater, zoals mogelijke opbrengsten. Om samen te bepalen hoe Oudewater kan bijdragen aan de landelijke klimaatopgave, zijn we met u in gesprek over de manier waarop we duurzaam energie gaan opwekken en welke gebieden we willen beschermen. Dit wordt samen met technische en ruimtelijke analyses vastgesteld in het ‘Afwegingskader’. De gemeenteraad besluit naar verwachting begin 2021 over dit Afwegingskader en de bijdrage aan de RES.

 

Zo bepalen we samen hoe Oudewater bijdraagt, welke gebieden we willen beschermen en onder welke voorwaarden windmolens en zonnevelden mogelijk zijn in onze gemeente.