Duurzame energie opwekken

Het klimaat verandert en de effecten daarvan zijn steeds beter te zien. In het landelijke Klimaatakkoord en in de Regionale Energiestrategie zijn daarom afspraken gemaakt en verplichtingen opgesteld om klimaatverandering tegen te gaan. In Oudewater gebruiken we hiervoor het Uitvoeringsplan Energietransitie. En er wordt een Afwegingskader gemaakt.