Duurzame energie opwekken

De effecten van klimaatverandering zijn steeds meer te zien. Ook in Oudewater. Denk aan extreme hitte en wateroverlast. 

Om klimaatverandering tegen te gaan, zet gemeente Oudewater stappen om grootschalig duurzame elektriciteit op te wekken. Dat kan bijvoorbeeld via windmolens of zonnevelden. Zo dragen we ook bij aan de landelijke klimaatopgave en de Regionale Energie Strategie (RES).

 

Gemeente Oudewater heeft onderzocht hoe en onder welke voorwaarden het mogelijk is om duurzame energie op te wekken. De gemeente is hiervoor in gesprek gegaan met inwoners. Er is bijvoorbeeld gesproken over wat belangrijk is bij het opwekken van duurzame energie. Maar ook over welke ideeën en zorgen er zijn en welke gebieden we willen beschermen. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het Afwegingskader grootschalige duurzame energie. Samen met onder andere technische en ruimtelijke analyses.

 

Het Afwegingskader legt de basis voor de bijdrage van gemeente Oudewater aan de RES. Initiatiefnemers van energieprojecten moeten zich aan het Afwegingskader houden. De gemeenteraad heeft het Afwegingskader en de RES op 15 juli 2021 vastgesteld.