Energie in Oudewater

Het klimaat verandert en de effecten daarvan zijn steeds beter te zien. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. Het gaat over duurzame energie opwekken, over energie besparen en over afscheid nemen van aardgas. Hier wordt samen met inwoners, ondernemers en bedrijven op verschillende manieren aan gewerkt.