Gemeentegrond gebruiken (precario)

Als u tijdelijk iets op gemeentegrond wilt plaatsen, zoals een bouwkeet, container, bouwsteiger etc., heeft u een precariovergunning nodig. U dient minimaal 3 weken voordat u het object wilt plaatsen een vergunningaanvraag in om een object te plaatsen op de gemeentegrond.

tablist