Archeologie

De gemeente beschermt archeologische opgravingen door bij de uitvoer van plannen rekening te houden met archeologische resten in het plangebied.