Bezwaar maken

Als u het niet eens bent een beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken na het besluit. U kunt online uw bezwaar indienen met DigiD. Of u dient schriftelijk uw bezwaar in via stadskantoor@oudewater.nl

tablist