Schadeclaim

Als u van mening bent dat de gemeente verantwoordelijk is voor schade, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.