Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen? Dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.