AED in buitenkast bij De Dijketelg

 Afbeelding AED in buitenkast Papekop

13 juni was een belangrijke dag voor de gemeente, voor De Dijketelg en voor de stichting Hartslag Oudewater. Die dag is in Papekop een AED geplaatst. Deze is 24/7 beschikbaar.

Vorig jaar zijn door de gemeente 4 AED’s in buitenkasten geplaatst in Oudewater en Hekendorp. Vanaf 13 juni is nu ook een AED geplaatst in Papedorp. Deze AED is 24/7 beschikbaar. Mevrouw Rietveld van De Dijketelg stelde hiervoor een plek beschikbaar aan het net verbouwde pand aan de overkant. Daar hangt de AED van De Dijketelg in een door de gemeente bekostigde buitenkast.

Wethouder Kok is er blij mee. Net als de gemeenteraad onderstreept hij het belang van een goede dekking van AED’s. Deze maken snelle hulp bij een hartstilstand mogelijk. Het bestuur van de Stichting Hartslag Oudewater (en hun vrijwilligers) is er ook blij mee. Zij zetten zich in voor meer 24/7 AED’s en melden dat er inmiddels al 10 AED’s in buitenkasten beschikbaar zijn.