Begroting 2020 vraagt om scherpe keuzes

 Wethouder Bas Lont

Oudewater ontkomt niet aan het maken van scherpe keuzes om de gemeentebegroting voor 2020 en volgende jaren sluitend te krijgen. Het oplossen van de financiële puzzel blijft zonder gevolgen voor bijvoorbeeld het zwembad, de bibliotheek en mantelzorgondersteuning en de energieopgaven.

Naast een aantal bezuinigingen,  stijgen de gemeentelijke belastingen en heffingen om het huishoudboekje op orde te houden.

De oorzaken

Net als iedere andere gemeente in Nederland heeft Oudewater te maken met oorzaken waarop zij zelf geen invloed heeft, maar die wel bepalend zijn voor de financiële situatie van Oudewater. Portefeuillehouder Bas Lont legt uit: ,,Wij hebben er de laatste jaren extra taken bijgekregen van het rijk, zoals de jeugdzorg. Dat ging gepaard met forse bezuinigingen, terwijl je ziet dat de zorgvraag alleen maar toeneemt. Bovendien zijn wij afhankelijk van het rijk. Dat geeft minder geld uit en dat betekent dat wij als gemeente minder geld krijgen. Daardoor ontkomen wij niet aan het maken van scherpe keuzes. Dat valt moeilijk uit te leggen, omdat het economisch erg goed gaat met Nederland’’.

Geen rode cijfers

Gemeenten mogen geen rode cijfers schrijven. En als Oudewater geen maatregelen treft, dan zou er in 2020 een tekort zijn van een kleine 6 ton, oplopend tot bijna 7,5 ton in 2023. Daarnaast wil het college uitvoering blijven geven aan het coalitieakkoord  dat VVDenD66, Onafhankelijken en CU-SGP vorig jaar met elkaar sloten: ‘Voor Oudewater, met Oudewater! Voortvarend, verbindend en vernieuwend’. Daarin staan de ambities beschreven tot 2023.

Bezuinigingen

Terug naar de maatregelen die burgemeester en wethouders voorstellen aan de gemeenteraad. Die berusten op twee pijlers. Deels bezuinigingen, deels verhoging van inkomsten. ,,We ontkomen niet aan om bezuinigingsvoorstellen, zoals het voortaan laten betalen voor het thuisbezorgen van paspoorten, verbeteringen doorvoeren in de jeugdzorg die leiden tot kostenbesparing, verkoop van het stadskantoor en nog een reeks van voorstellen’’.

Meer dan trendmatige stijging

Maar daarmee is het gat nog niet gedicht. ,,Helaas ontkomen we er niet aan de gemeentelijke belastingen en heffingen meer dan trendmatig te laten stijgen. Voor een gemiddeld gezin komt dat neer op ongeveer € 10 extra per maand’’, rekent Lont voor. ,,Hierdoor hoeven we niet te bezuinigen op bijvoorbeeld het zwembad, de bibliotheek, mantelzorgondersteuning en toekomstige energieopgaven waar de stad voor komt te staan’’, besluit Lont.
Hier kunt u de programmabegroting 2020-2023 inzien:

https://gemeenteraad.oudewater.nl/stukken/ingekomen-brieven/b01-ingekomen-stuk-college-van-b-w-oudewater-programmabegroting-2020-2023.pdf