BOA’s gaan ook op zondag handhaven

 BOA embleem

Met ingang van april kun je een BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar) ook op zondag tegenkomen.

Vertrouwd straatbeeld

BOA’s hebben een opsporingsbevoegdheid en houden zich vooral bezig met horecacontroles, wildplassen, afvaldumpingen en jeugdoverlast. Maar zij komen ook in actie bij fout of hinderlijk geparkeerde auto’s en bij evenementen als carnaval en het Heksenfestijn.  Samen met de politie vormen ze inmiddels een vertrouwd onderdeel van het Oudewaterse straatbeeld.

Parkeren

Burgemeester Pieter Verhoeve: ,,Veel handhavingszaken die de BOA’s voor hun rekening nemen gaan over foutief parkeren, hinderlijk parkeren of parkeren binnen een afstand van vijf meter van een bocht of kruising. Daar zullen ze ook op zondag op letten, dit uiteraard naast de andere handhavingstaken. De BOA’s gaan vooral letten op auto’s die de calamiteitenroutes blokkeren’’.

Iets melden?

Heb je zelf iets te melden aan de BOA? Dat kan door te bellen naar 14 0348 (tijdens kantoortijden) of op www.oudewater.nl het webformulier in te vullen. Overigens kan het webformulier niet dagelijks worden uitgelezen door de wisseldiensten van de BOA’s.