Gemeenteraad behandelt bijdrage Oudewater aan Regionale Energiestrategie

Afbeelding voorzittershamer

In het landelijk klimaatakkoord wordt aangestuurd op een CO2-reductie van 49% in 2030. Om hiertoe te komen, stellen regio’s een Regionale Energiestrategie (RES) op. De gemeente Oudewater neemt deel aan de RES van de regio Utrecht, de zogenaamde U16. 

Op dit moment wordt de definitieve versie van de RES opgesteld, die uiterlijk op 1 juli 2021 door alle deelnemende gemeenteraden moet worden vastgesteld.In de RES staat ook de bijdrage per gemeente om te komen tot de gewenste CO2-reductie. Aanstaande raadscyclus bespreekt de gemeenteraad de bijdrage van Oudewater.

In het voorstel aan de gemeenteraad staat onder meer opgenomen dat de bijdrage van Oudewater bij voorkeur in wordt gevuld met zon op het dak, kleinschalige windmolens en één of meer grondgeboden zonneparken. Daarnaast wordt de gemeenteraad voorgesteld om te erkennen dat grootschalige windenergie op langere termijn noodzakelijk is om de doelen van het landelijk klimaatakkoord en de RES te behalen.

Forum Ruimte

Het voorstel wordt allereerst besproken in het Forum Ruimte van dinsdag 2 maart (start 20:00 uur). Tijdens een forumvergadering kunnen de leden van het forum vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) en hebben ze de mogelijkheid om hun standpunt aan te geven. Iedereen heeft de mogelijkheid om met de forumleden mee te spreken over het voorstel. Normaal gesproken gebeurt dit in het stadhuis, maar vanwege de coronamaatregelen vindt de vergadering digitaal plaats.

Alle stukken voor de forumvergadering zijn te vinden op de website van de gemeenteraad: https://gemeenteraad.oudewater.nl. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om met de forumleden mee te spreken over het raadsvoorstel, dan kunt u zich hiervoor tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffier. Stuurt u hiervoor een e-mail naar griffie@oudewater.nl U krijgt dan instructies van de griffier over hoe u digitaal mee kunt spreken.

Raadsvergadering

Concluderen de leden van het forum dat het raadsvoorstel duidelijk is. En dat de vragen hierbij voldoende zijn beantwoord. Dan wordt het raadsvoorstel geagendeerd voor de raadsvergadering van donderdag 11 maart. Tijdens de raadsvergadering debatteren de raadsleden over het voorstel en stemmen zij hierover. Ook kunnen raadsleden wijzigingsvoorstellen indienen of het college van B&W opdrachten meegeven bij de uitvoering van het voorstel.

Ook de raadsvergadering wordt digitaal gehouden. Tijdens een raadsvergadering is het niet mogelijk met de raadsleden mee te spreken over het onderwerp. U kunt wel maximaal vijf minuten – voorafgaand aan de behandeling van het onderwerp – inspreken en een laatste boodschap aan de raadsleden meegeven. Aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Stuurt u hiervoor een e-mail naar griffie@oudewater.nl

Live volgen

De beide vergaderingen zijn sowieso live te volgen via de website van de gemeenteraad: https://gemeenteraad.oudewater.nl Op de hoofdpagina van de website verschijnt tijdens de vergadering een videoscherm, waarop de vergadering live te volgen is.

Heeft u vragen over de behandeling van het onderwerp? Neem dan contact op met griffier Arjen van der Lugt per e-mail via griffie@oudewater.nl of door te bellen naar 06 – 30 25 64 79.