Gemeenteraad stelt Omgevingsvisie vast - NU: De Toekomst van Oudewater

 Foto Oudewater van bovenaf

Hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat Oudewater ook in de toekomst een gezonde leefomgeving biedt en levendig blijft? Dat is te lezen in de Omgevingsvisie die de gemeenteraad op donderdag 9 juni heeft vastgesteld. Veel inwoners, ondernemers en organisaties hebben hieraan op verschillende momenten een bijdrage geleverd, hartelijk dank daarvoor!

Enkele belangrijke punten uit de visie

Er is behoefte aan bedrijfsruimte, maar ook zijn veel Oudewaternaren op zoek naar een nieuwe woning. Dat zijn twee belangrijke onderwerpen waar de Omgevingsvisie op ingaat. Oudewater is trots op haar prachtige landschap. Toch kunnen de overgangsgebieden tussen stad en platteland nog beter worden ingericht en toegankelijker worden gemaakt voor wandelaars en fietsers. Ook de kwaliteit van het landschap in de ‘linten’ biedt kansen voor verbetering. Verder komen grote kwesties als landbouwtransitie, duurzaamheid en klimaat in de Omgevingsvisie aan bod.

Hoe nu verder?

De gemeenteraad heeft het college diverse aanpassingen op de Omgevingsvisie meegegeven. Deze worden nu eerst verwerkt. Voor de zomer vindt u de definitieve stukken op www.oudewater.nl/omgevingswet/omgevingsvisie. Verschillende onderwerpen of gebieden uit de Omgevingsvisie worden komende jaren uitgewerkt in programma’s. Op elk van deze onderwerpen kunt u te zijner tijd opnieuw meepraten en meedenken in verschillende participatietrajecten.