Gemeenteraadsverkiezingen

 Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Stemmen op 21 maart 2018

Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarnaast vindt deze dag ook het referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om uw stem uit te kunnen brengen, heeft u een stempas nodig. Deze wordt uiterlijk 8 maart 2018 bezorgd op het adres waar u op 5 februari 2018 staat ingeschreven bij de gemeente.

 

Wie mogen stemmen

Tijdens het referendum mogen inwoners van Oudewater van 18 jaar en ouder stemmen. Ook moet u de Nederlandse nationaliteit hebben, niet uitgesloten zijn van stemrecht en op 5 februari 2018 in Oudewater ingeschreven staan.

 

Waar kan ik stemmen?

Op uw stempas staat het adres van het stembureau het dichtst bij u in de buurt, maar u kunt met de stempas in elk van de 6 stembureaus binnen de gemeente Oudewater uw stem uitbrengen.

 

Stempas kwijt of beschadigd

Bent u uw stempas kwijt of is deze beschadigd? Dan is het mogelijk een vervangende stempas persoonlijk aan te vragen tot uiterlijk 20 maart 2018, 12.00 uur.

 

Iemand anders voor u laten stemmen

Als u zelf niet in gelegenheid bent om uw stem uit te brengen dan kunt u iemand anders machtigen om voor u een stem uit te brengen. Een volmacht en kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen tot en met 16 maart 2018 oudewater.nl/verkiezingen-en-referenda vindt u de formulieren voor machtiging, vervangende stempas, kiezerspas en de lijst met stembureaus.