Herinrichting Markt en omgeving Oudewater in Forum Ruimte op 29 juni

 De Markt in Oudewater

Op woensdag 29 juni 2022 wordt het Voorlopig Ontwerp (VO) van de herinrichting Markt en omgeving besproken in het Forum Ruimte van de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering is er inspraak mogelijk voor bewoners en andere belanghebbenden.

Als het Forum het voorstel heeft goedgekeurd, wordt het op donderdag 7 juli gepresenteerd als bespreekstuk voor de gemeenteraad. Als het Voorlopig Ontwerp wordt vastgesteld door de gemeenteraad, wordt daarna het Definitief Ontwerp (DO) uitgewerkt. Het uitwerken van het Definitief Ontwerp is meer op het niveau van details dan het Schetsontwerp en het Voorlopig ontwerp. Eventuele kleine aanpassingen kunnen bij deze uitwerking nog meegenomen worden. 

Als het Definitief Ontwerp is vastgesteld, starten de werkzaamheden in de eerste drie maanden 2023.

Inspraakmoment inwoners en belanghebbenden

Inwoners of andere belanghebbenden kunnen reageren op het voorstel tijdens het Forum Ruimte op 29 juni. Zij kunnen meespreken tijdens de forumvergadering. Aanmelden kan voor 12.00 uur op de dag van de vergadering (29 juni a.s.) bij de griffie via: griffie@oudewater.nl.