Meepraten over de toekomst van Oudewater

 Luchtfoto Oudewater

PERSBERICHT > Binnenkort gaan de eerste gesprekken over de omgevingsvisie van Oudewater van start. Via digitale bijeenkomsten en een enquête kunnen alle Oudewaternaren de komende maanden hun mening geven over de toekomst van Oudewater.

Wat voor soort woonwijken zijn er tot 2030 nodig? Waar is ruimte voor toekomstige werkgelegenheid? Hoe verbeteren we de verbindingen tussen de stad, dorpen en het buitengebied? Over deze en andere vragen kunnen inwoners, organisaties en ondernemers de komende maanden hun mening geven. De uitkomsten krijgen een plek in de omgevingsvisie die dit jaar wordt opgesteld. Daarnaast komen in de omgevingsvisie al bestaande visies en eerder gemaakte afspraken samen.

Keuzes

De omgevingsvisie heeft een horizon tot 2030, met een doorkijkje naar 2040. Veel keuzes voor de periode tot 2030 zijn al vastgelegd of lopen nog, zoals de woonvisie, de binnenstadsvisie en het afwegingskader energie. Ook zijn er ruimtelijke ontwikkelingen in voorbereiding, bijvoorbeeld het project Westerwal en Tappersheul 3. Die keuzes worden niet overgedaan; zij worden in de omgevingsvisie samengebracht tot één samenhangend toekomstbeeld. Keuzes die nog wel gemaakt moeten worden, gaan vooral over de woonomgeving, bedrijventerreinen, de invulling van stads- en dorpsranden en, op de langere termijn, de toekomst van het agrarisch en landschappelijk gebied. Gezondheid, welzijn en economische ontwikkeling zijn daarbij een belangrijke rode draad.

Evenwicht

Wethouder Bob Duindam: "Oudewater is een levendige, gezonde en sociale gemeente met een geheel eigen karakter. Ondernemend, een tikje eigenwijs en trots op de zelfredzaamheid. Willen we dit alles behouden, dan moeten we wel een aantal keuzes maken. Want van alle kanten, ook vanuit de regio, wordt er een beroep gedaan op de beschikbare ruimte. Die is nodig om te wonen, te werken en te recreëren, maar ook voor landschap, wegen, natuur en schone energie. Graag gaan wij samen met de Oudewaternaren op zoek naar het juiste evenwicht, waarbij we een aantal keuzes voorleggen. Ik nodig u allen uit om uw mening te laten horen."

Hoe ziet het traject eruit?

De gemeente organiseert komende maanden diverse (digitale) bijeenkomsten, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen landelijke en stedelijke vraagstukken. Sommige bijeenkomsten zijn voor ondernemers en maatschappelijke organisaties, andere zijn voor alle inwoners. De planning is als volgt:

  • 18 mei en 8 juni: stedelijk gebied (voor organisaties en ondernemers)
  • 20 mei en 10 juni: landelijk gebied (voor organisaties en ondernemers)
  • 22 juni: stedelijk gebied (voor alle inwoners)
  • 24 juni: landelijk gebied (voor alle inwoners)
  • 7 juli: eindpresentatie (voor alle inwoners)

Meer informatie over de bijeenkomsten volgt binnenkort. Ook komt er een enquête waaraan iedereen kan meedoen. De planning is dat het college de ontwerp-omgevingsvisie in september vaststelt, waarna deze ter inzage komt voor zienswijzen. Als deze zijn verwerkt, volgt besluitvorming door de gemeenteraad.