Noodverordening Lange Linschoten aangepast

 Noodmaatregelen

Op 20 december 2017 om 17.00 uur heeft burgemeester Pieter Verhoeve de Noodverordening Noord- en Linschoterzandweg afgekondigd.

De belangrijkste maatregelen hieruit waren het instellen van een snelheidsbeperking en het verbod om de meest kritische punten van de berm te betreden.

Gebleken is dat er verdergaande maatregelen nodig zij om de noodzakelijke noodreparaties uit te voeren. Het gaat om het verwijderen van bomen, steigers en eventueel andere belemmerde objecten.

Die maatregelen zijn verwerkt in de bijgaande Noodverordening Noord- en Linschoterzandweg, d.d. 10 januari 2018 om 13.00 uur.