Online voorlichting Regionale Energiestrategie (RES)

Over windmolens en zonnevelden in de regio.

Gemeente Oudewater geeft met het ‘Uitvoeringsplan Energietransitie’ invulling aan de verplichting waar de gemeente aan moet voldoen vanuit het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES).

Eén van die verplichtingen is het opwekken van elektriciteit via windmolens en zonnevelden. Dit heeft effect op de leefomgeving. Aan de andere kant biedt het ook kansen, zoals opbrengsten. Daarom zijn we in gesprek met inwoners over hoe we dit gaan doen, wat we belangrijk vinden en welke zorgen en ideeën er zijn. Deze input wordt samen met een ruimtelijke, technische en financiële analyse vastgelegd in een ‘Afwegingskader’. Deze wordt voorgelegd aan de raad.

Zo bepalen we samen hoe Oudewater wil en kan bijdragen aan het Klimaatakkoord en de RES. In maart zijn hier inloopavonden voor geweest. Momenteel wordt er een concept-Afwegingskader gemaakt. Hier kunt u na de zomer op reageren tijdens nieuwe inloopavonden. Meer informatie over deze inloopavonden volgt.

Wat is de Regionale Energiestrategie?

Met het Afwegingskader bepaalt gemeente Oudewater zelf haar bijdrage aan de RES. Maar wat is de RES nou precies? Wat komt er in te staan? Wie gaat waar over? Wat betekent het voor Oudewater en de regio? En hoe kunt u meepraten? Hierover organiseert gemeente Oudewater samen met andere gemeenten een online voorlichtingssessie. Zet de datum in uw agenda en kijk mee: