Opmaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart

 centraal stembureau bijeen

De kandidatenlijsten van de vier partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, zijn geldig. Net als de lijstencombinaties.

Dat concludeert het centraal stembureau. In een openbare zitting op vrijdag 9 februari maakte burgemeester Pieter Verhoeve dit bekend.

Vier deelnemende partijen

Het centraal stembureau staat onder voorzitterschap van burgemeester Pieter Verhoeve. Die stelde officieel vast dat in Oudewater vier partijen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het huidig aantal zetels staat tussen haakjes:

  1. De Onafhankelijken (5)
  2. CDA (4)
  3. VVDenD66 (3)
  4. ChristenUnie-SGP (1)

Combinaties

In 2014 nam ook de PvdA deel aan de verkiezingen, maar die partij haalde te weinig stemmen voor een zetel in de gemeenteraad. En net als in 2014 vormen VVD-D66 en ChristenUnie-SGP een combinatie van partijen met elk een gezamenlijke kandidatenlijst.

Van 13 naar 15 raadszetels

Omdat Oudewater eind 2015 de grens van 10.000 inwoners overschreed, neemt het aantal raadszetels toe van 13 in 2014 naar 15 in 2018. Kortom, voor de nieuwe raadsperiode vallen er twee extra raadszetels te verdelen. Die uitbreiding heeft gevolgen voor de kiesdeler.

De kiesdeler ligt op 532

Met 7.979 kiesgerechtigden en 15 raadszetels komt de kiesdeler uit op (afgerond) 532. Dat geldt uiteraard bij een opkomst van 100%. Een partij die de kiesdeler niet heeft gehaald moet minimaal 75% van de kiesdeler aan stemmen binnen halen om voor een restzetel in aanmerking te komen. Kandidaten die via voorkeurstemmen een raadszetel hopen te bemachtigen, moeten 50% van de kiesdeler halen.

Een extra stemlokaal

De gemeente wil graag dat stemgerechtigden in hun direct woonomgeving een hokje kunnen rood kleuren. Vanwege de nieuwbouw in Noort Syde II in de achterliggende jaren kunnen kiezers als extra mogelijkheid nu ook in het Cultuurhuis hun stem uitbrengen. Het stemlokaal Schuylenburcht is verplaatst naar de Sint Jozefschool aan de Cope. De andere vier zijn ‘oude vertrouwde’ stemlokalen, te weten de Boezem in Hekendorp, het Zalencentrum aan de Westsingel, de Wulverhorst aan de Prins Bernhardstraat en het stadskantoor aan de Waardsedijk.

Extra aandacht

Radio Midland FM gaat extra aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen. De omroep gaat de partijen aan de tand voelen over een paar belangrijke onderwerpen voor Oudewater. De eerste uitzending is op zaterdag 17 februari en gaat over de Westerwal: www.midlandfm.net/node/486.

Uitslagenavond

Zodra de stemlokalen op 21 maart om 21.00 uur sluiten, staat er in het stadhuis aan de Visbrug een zogenaamde uitslagenavond op het programma. Daar is iedereen welkom die benieuwd is naar het aantal uitgebrachte stemmen, de zetelverdelingen enz. Nadere mededelingen over het verloop van deze avond volgen later.

Meer informatie

De volledige kandidatenlijsten en andere informatie over de verkiezingen vindt u op: www.oudewater.nl/gemeente_en_bestuur/inspreken-en-meedoen/verkiezingen-en-referenda