PERSBERICHT - Begroting 2021-2024 toont gezonde financiële positie Oudewater

 Afbeelding van willekeurige begroting

De begroting van Oudewater 2021-2024 laat een gezonde financiële positie zien. 

Ruimte voor ambities en investeringen

Daar heeft het college volgens wethouder financiën, Bas Lont hard aan gewerkt deze zomerperiode. En met succes. Er ligt een sluitende meerjarenbegroting, de financiële positie van Oudewater wordt versterkt én er is ruimte om te investeren. Met die ruimte kunnen belangrijke ambities worden gerealiseerd. Bas Lont is trots: “Hiermee kunnen we goede stappen zetten voor Oudewater.”

Ondanks de Corona-situatie en mogelijke negatieve ontwikkelingen van het gemeentefonds wil het college niet stilzitten en afwachten. Bas Lont: “Dat zou leiden tot gedwongen sluiting van voorzieningen als het zwembad, de Klepper en de sporthal. Reden alles op alles te zetten om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. En dat lijkt gelukt.”

De twee belangrijkste ambities van het college maakt samenhangende projecten los

De twee belangrijkste ambities van het college zijn de realisatie van de Klepper als huiskamer van de stad en het realiseren van Tappersheul 3. Deze ambities staan niet op zichzelf. Het maakt samenhangende projecten los. Tappersheul 3 schept ruimte voor bedrijvigheid en voor verplaatsing van zwembad en skeelerbaan. Die verplaatsingen maken weer woningbouw mogelijk op Statenland. Het omvormen van de Klepper tot huiskamer van de stad biedt ruimte voor verkoop van het Stadskantoor. En dat biedt vervolgens de Wulverhorst ruimte voor groei. Met een aangepaste bestemming van het cultuurhuis wordt de plek die de bibliotheek achterlaat weer nuttig opgevuld. Zo blijft Oudewater vitaal.

Geen bezuinigingen op het sociaal domein

De inzet op het vernieuwde Stadsteam werpt zijn vruchten af. Inwoners worden goed bereikt, Zij kunnen in Oudewater terecht als ze hulp nodig hebben bij opvoeden, het verwerven van inkomen, oplossen van schulden en omgaan met eenzaamheid. Bezuinigingen op het ‘sociale domein’ zijn in Oudewater niet aan de orde.

Ook andere gebiedsontwikkelingen gaan door

Naast de twee belangrijkste ambities blijft het college zich in 2021 ook inzetten voor andere gebiedsontwikkelingen, zoals Oranje Bolwerck, Wijngaardstraat, Schuylenburcht en Westerwal. Bovendien vraagt het college voortdurend de aandacht van de Provincie voor de Oudewaterse woningnood. Het blijven stimuleren van woningbouw is voor het college van het allerhoogste belang voor heel Oudewater.

Sloop van de Eiber en wegen en kunstwerken naar hogere overheden

Er ligt een idee voor ver- of nieuwbouw van De Eiber. Samenvoegen van de Eiber met sporthal Noort Syde maakt een sluitende exploitatie van Noort Syde mogelijk. Daarmee ontstaat ruimte voor woningbouw. En wegen en kunstwerken die van belang zijn voor de regio wil het college onderbrengen bij hogere overheden. Met de Provincie voert het college al intensief overleg over de overname van de Hoenkoopsebrug.