Praat mee over de toekomst van uw leefomgeving!

 Luchtfoto Oudewater

Hoe ziet Oudewater eruit in 2030? Welke keuzes moeten we maken zodat het in onze gemeente goed leven, wonen, werken en recreëren blijft? We horen graag uw mening. Kom naar de online bewonersavonden en vul de enquête in!

Uw inbreng verwerken we in de (concept)omgevingsvisie waar gemeente Oudewater samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan werkt.

Vul de enquête in

Deel uw wensen en ideeën over de toekomst van de gemeente Oudewater. U kunt uw reactie geven op zo'n 25 vragen, verdeeld over 4 thema's: wonen, werken, recreatie en mobiliteit. De uitkomsten worden verwerkt in de (concept)omgevingsvisie.
Enquête invullen 

Meld u aan voor de bijeenkomsten

U kunt tot de zomervakantie via digitale bijeenkomsten meepraten over de toekomst van uw eigen (ruimtelijke) leefomgeving. Alle avonden zijn van 19.30 – 21.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot vrijdag 18 juni. Op de dag van de bijeenkomst ontvangt u dan een link waarmee u makkelijk kunt deelnemen. Het gaat om de volgende avonden:
• Dinsdag 22 juni - Stedelijk gebied
Aanmelden online bijeenkomst stedelijk gebied

• Donderdag 24 juni - Landelijk gebied
Aanmelden online bijeenkomst landelijk gebied

• Donderdag 8 juli (let op: gewijzigde datum) - Eindpresentatie (concept)visie
Aanmelden eindpresentatie

Programma bewonersavonden

Tijdens de bijeenkomsten vertellen we eerst kort wat de omgevingsvisie inhoudt. Daarna horen wij graag wat er leeft rondom verschillende onderwerpen. Er staan vier onderwerpen centraal: wonen, werken, recreatie en mobiliteit. Enkele vragen die besproken worden tijdens de bewonersavonden, zijn:

• Inleiding
Wat is de omgevingsvisie? Hoe komen we tot de omgevingsvisie?

• Wonen
Hoe waardeert u de huidige woonomgeving? Wat zijn belangrijke opgaven voor de toekomst? Voor welke doelgroepen zouden we moeten bouwen?

• Werken
Hoe kunnen we de werkgelegenheid faciliteren binnen de gemeentegrenzen? Hoe kunnen we werkgelegenheid faciliteren buiten de gemeentegrenzen?

• Recreatie
Wat zijn volgens u belangrijke kwaliteiten van het buitengebied? Hoe ervaart u de verbindingen met het buitengebied? Hoe ervaart u de randen van de dorpen?

• Mobiliteit
Hoe kijkt u naar de bereikbaarheid per auto, fiets en OV?

Uw wensen en ideeën worden verwerkt in een conceptvisie die op 8 juli (digitaal) gepresenteerd wordt. Op deze avond kunt u hier uiteraard ook nog op reageren.

Liever niet digitaal?

Vanwege corona zijn de bewonersavonden en de enquête digitaal. Vindt u (of iemand in uw omgeving) dit lastig? Neemt u dan contact met ons op via ons algemene telefoonnummer 14 0348, dan bellen wij u terug. Mailen mag ook: omgevingswet@oudewater.nl.

Kijk voor meer informatie over de omgevingsvisie op www.oudewater.nl/omgevingswet/omgevingsvisie