Privacygevoelige informatie uitwisselen

Privacygevoelige informatie uitwisselen met de gemeente

Als gemeente willen we privacygevoelige informatie veilig uitwisselen. Daarom werken we vanaf 2 december 2019 met ZIVVER. Dit is een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling.

ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, dossiers of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dit betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomen we hiermee dat mensen gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen. Lees meer over ZIVVER.