Samen wonen en samen leven

 waarnemend burgemeester

In Nederland, en ook in Oudewater, wonen mensen dicht op elkaar. Samen wonen en samen leven heeft leuke en gezellige kanten. Maar soms is samenleven lastig; moet je daar zelf iets voor doen. 

Afgelopen week had ik een fijn gesprek met een aantal mensen uit Oudewater. Zij hebben in hun directe woonomgeving te maken met woonoverlast door verward en vreemd gedrag van hun buurman. De man vertoont soms zodanig onberekenbaar gedrag dat het bedreigend overkomt. Hierdoor voelen zij zich niet altijd veilig. Je zult er maar naast wonen!

 

Blij verrast

Tijdens het drinken van een kopje koffie op mijn kamer werd ik blij verrast. De buurtgenoten hadden niet de verwachting dat ik het probleem wel even zou oplossen. In tegendeel. Zij wilden meedenken over de manier waarop de man geholpen zou kunnen worden. Een beetje aandacht of hulp zou de situatie misschien  verbeteren. De buurtgenoten dachten eraan om hem af en toe uit te nodigen voor een maaltijd of hem hulp te bieden bij het onderhoud van zijn (verwaarloosde) tuin.

 

Getroffen door betrokkenheid en zorgzaamheid van buurtgenoten

Ik ben ervan overtuigd  dat professionele hulp voor deze buurman nodig is. Maar ik werd getroffen door de betrokkenheid en zorgzaamheid van deze buurtgenoten voor hun overlast gevende buurman! Samen wonen en samen leven is niet altijd eenvoudig. Deze buurtgenoten willen zich hiervoor inzetten. Dat vraagt bereidheid de kwetsbare en soms lastige “ander” te blijven zien als mens die onze hulp nodig heeft.

 

Vertrouwen in de kracht van de samenleving

Het probleem is nog niet opgelost. Maar mijn bewondering en vertrouwen in de kracht van de samenleving in Oudewater is nog groter dan hij al was! Dank Oudewater!

 

Wim Groeneweg,

Burgemeester.