Stadsteam Oudewater versterkt

 Logo Stadsteam Oudewater

Vanaf 1 januari 2020 is Stichting Stadsteam Oudewater onderdeel van de Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk. Het Stadsteam Oudewater is het lokale team voor de Jeugdwet, WMO, Schuldhulpverlening en deels ook voor de Participatiewet. Deze taken voert het Stadsteam uit in opdracht van de gemeente Oudewater

Uitbreiding Stadsteam Oudewater

Door bundeling van diensten, kan het Stadsteam meer ondersteuning geven op het gebied van gezin en opvoeding, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en jongerenwerk. 

 

Het Stadsteam gaat meer zelf begeleiden, ook in veiligheidszaken. Het Stadsteam bekijkt samen met inwoner/gezin wat het probleem is en welke oplossingen er zijn. Indien nodig, kan het Stadsteam speciale hulp of langdurige ondersteuning inschakelen.

Tevens zet het Stadsteam in op een sterkere samenwerking met huisartsen.

 

Wat betekent dit?

Door deze uitbreiding van diensten van het Stadsteam en daardoor het bundelen van budgetten, maakt een eenduidigere en daardoor ook efficiëntere en effectievere aansturing en samenwerking met andere verwijzers mogelijk. Men weet beter wat er gebeurt en kunnen bijsturen als dit nodig lijkt.