Uitbreiding fietsknooppuntennetwerk Oudewater - Vlist

 Fietspad tussen Hoenkoopse Buurtweg en rivier De Vlist

PERSBERICHT > Het fietsknooppuntennetwerk is uitgebreid met het fietspad tussen de Hoenkoopse Buurtweg en de rivier de Vlist. Donderdag 16 september om 13.30 uur nemen de wethouders Bas Lont (Oudewater) en Bert Bening (Krimpenerwaard) het nieuwe stuk van het fietsknooppuntennetwerk officieel in gebruik.

In een groot deel van Nederland, waaronder de gemeenten Oudewater en Krimpenerwaard, ligt een uitgebreid recreatief routenetwerk voor fietsers. Het fietspad tussen de Hoenkoopse Buurtweg en de rivier de Vlist ontbrak echter in dit netwerk. Het Routebureau Utrecht en Groenalliantie Midden-Holland hebben dit fietspad nu aan het fietsknooppuntennetwerk toegevoegd. De officiële ingebruikname zal plaatsvinden op 16 september, 13.30 uur op de hoek Hoenkoopse Buurtweg / Hoenkoopserijweg.

Verbinding tussen Oudewater en de Vlist door het open veenweidegebied

Veel recreanten bepalen aan de hand van fietsknooppunten waar ze heen gaan. Door de toevoeging van het nieuwe fietspad kunnen recreanten nu ook kennismaken met het open weidegebied tussen Oudewater en Krimpenerwaard. De benodigde knooppuntborden en overzichtsborden zijn inmiddels geplaatst. De uitbreiding is ook terug te vinden op internet en op de diverse fietsknooppuntenapps. Te zijner tijd wordt ook de papieren overzichtskaart aangepast.

Over het fietsknooppuntennetwerk

Met het fietsknooppuntennetwerk fietst u van knooppunt naar knooppunt. U kunt een bestaande route fietsen of zelf uw route samenstellen. Het beginpunt kiest u zelf. Pijlen en nummers op de groen-witte bordjes wijzen u de weg naar het volgende knooppunt. De routes zijn in beide richtingen te fietsen. Op elk knooppunt staat een informatiepaneel met een overzichtskaart.

Foto: indekrimpenerwaard.nl