Verkoop Hotel Abrona

 Afbeelding Hotel Restaurant Abrona

Gemeente krijgt rol in verkooptraject

Het bestuur van Abrona en het college van BenW van de gemeente Oudewater spraken elkaar onlangs over de voorgenomen verkoop van Hotel Abrona in Oudewater. Dit gesprek heeft ertoe geleid dat Abrona het gemeentebestuur heeft uitgenodigd, deel te nemen aan de consultatieronde van mogelijke kopers. De gemeente zal hierbij de belangen van Oudewater behartigen.

Namens het college van BenW zal wethouder Bob Duindam aan het consultatietraject deelnemen. Bob Duindam hoopt hiermee dat de hotelfunctie en de zorgvoorziening in de geest van Abrona voor Oudewater behouden kan blijven.