Vertel uw verhaal over gebeurtenissen tijdens Carnaval

Dit jaar zijn er tijdens Carnaval in Oudewater ongeregeldheden geweest. Aanleiding om het feest goed te evalueren. Terugkijken om te zien of verbeteringen nodig en mogelijk zijn, zodat we van het komende Carnaval weer een mooi feest kunnen maken. Daarom willen we meer informatie ophalen over de gebeurtenissen in februari dit jaar.

We nodigen inwoners, ondernemers en deelnemers aan het Carnaval van harte uit hun verhaal te vertellen over de gebeurtenissen tijdens het afgelopen Carnaval.


Hoorgesprekken op donderdag 30 juli van 17.00 tot 20.00 uur

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk een plenaire bijeenkomst te organiseren. Daarom bieden we iedereen de gelegenheid om tijdens een hoorgesprek uw verhaal te vertellen over het afgelopen carnavalsfeest. Wat ging goed en wat kan beter? Of vertel ons hoe het volgens u anders kan.

De gesprekken vinden plaats tussen 17.00 en 20.00 uur. Tijdens de gesprekken zullen namens de gemeente de heer L. Wignand en mevrouw A. Koolmees aanwezig zijn. Zij noteren uw bevindingen. Na uw goedkeuring van wat is opgeschreven, wordt uw inbreng meegenomen in de evaluatie van het carnaval dat door de gemeente wordt uitgevoerd.

Aanmelden kan tot en met zondag 26 juli

 • Aanmelden van maximaal 2 personen voor een gesprek kan tot en met 26 juli a.s.
 • Stuur hiervoor een e-mail naar horeca.evenement@woerden.nl.
      Vermeld in uw e-mail alstublieft:
      - uw voor- en achternaam
      - als u met zijn tweeën komt de voor- en achternaam van de 2e persoon
      - een telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken

Na aanmelding krijgt u van ons:

 • Een uitnodiging voor een gesprek. Hierin staat het tijdstip tussen 17.00 en 20.00 uur waarop wij u verwachten.
 • De stukken van de evaluatie die eerder is uitgevoerd.

Mocht u uw inbreng niet mondeling willen of kunnen geven, dan kunt u uw bevindingen ook via een e-mail laten weten. Uw e-mail stuurt u naar: horeca.evenement@woerden.nl Vermeld alstublieft uw naam en telefoonnummer in uw e-mail.