Voorkom opstopping rond de JUMBO

 Omleidingsroute Jumbo

Zaterdag 11 mei sluit de EMTÉ aan het Joostenplein. De supermarkt wordt verbouwd en (her)opent op maandag 27 mei als Coop-supermarkt.

De tijdelijke sluiting zorgt vermoedelijk voor een extra klantenstroom bij de JUMBO aan het Wagenerf. In dat geval komen er meer verkeersbewegingen op de Lijnbaan. Om hier eventuele opstoppingen en onveilige situaties te voorkomen, kunnen automobilisten van en naar de wijk Noort Syde overdag via bedrijventerrein Tappersheul rijden: Toleind, Iepenweg en Wilgenweg. Op het kaartje staat de route aangegeven.