WOZ onjuist? Bel eerst de gemeente!

 Afbeelding WOZ-waarde

U ontving een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking. Bent u het hier niet mee eens? Of twijfelt u aan de juistheid ervan? Bel met onze taxateurs via 14 0348, wij zoeken het graag voor u uit. Soms kan de WOZ-waarde of aanslag al na een telefoontje worden aangepast! Mailen kan ook via teambelastingen@oudewater.nl

Taxatieverslag

Op https://belastingloket.oudewater.nl vindt u het taxatieverslag. Hierop kunt u zien waar de WOZ-waarde op is gebaseerd.

Geen invloed corona

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor de economie. Toch is er geen effect op de woningmarkt. Bovendien is de peildatum voor de WOZ-waarde 1 januari 2020. Corona heeft dan ook (vrijwel) geen invloed op de WOZ-waarden in 2021.

Gratis bezwaar maken

Landelijk zijn er bedrijven actief die namens u bezwaar kunnen maken tegen de WOZ-waarde. Dit kost u niets, maar wanneer een bezwaarschrift gehonoreerd wordt, kost dit de gemeente ruim € 500,- per bezwaar. Uiteindelijk komen deze kosten toch bij u terug doordat wij de opbrengsten van de ozb weer moeten verhogen.

U kunt ook bij ons gratis bezwaar indienen. Als u aangeeft dat u de waarde te hoog vindt, is dat al voldoende voor ons om de waarde opnieuw te bekijken. Bel of mail eerst even met de gemeente!