Zorg in Oudewater staat op de digitale kaart

 sociale kaart Oudewater

Waar kun je als ouder aankloppen als je kind wordt gepest op school? Bij wie moet je zijn als je financieel niet kunt rondkomen? Wie biedt een mantelzorger de helpende hand als het hem of haar even te veel wordt?Antwoorden op deze en andere vragen staan op de digitale sociale kaart van Oudewater: www.socialekaartoudewater.nl.

Wethouder Walther Kok lanceerde deze site op donderdagavond 4 juli. Dat gebeurde tijdens de zogenaamde eerste Open Tafel, een bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg en welzijn. Daar kwamen ruim 30 vertegenwoordigers van Oudewaterse organisaties op af. Die maakten kennis met elkaar, wisselden ideeën uit en bespraken de samenwerkingsmogelijkheden. ,,De energie was geweldig’’, kijkt wethouder Walther Kok tevreden terug op de geslaagde avond die op donderdag 21 november een vervolg krijgt.