U bent hier

Bijdrage voor de voorschool (VVE)

De voorschool is er voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar oud met risico op taalachterstand. De voorschool helpt kinderen om een goede start op de basisschool te kunnen maken. Als uw kind 24 maanden oud is bepaalt de arts van het consultatiebureau of uw kind gebruik kan maken van de voorschool. U kunt een bijdrage aanvragen voor de voorschool.

tablist