U bent hier

Veiligheid

Als de sirene gaat

Bij een calamiteit houdt de gemeente u zoveel mogelijk op de hoogte van de actuele stand van zaken via de homepage van deze website.
Lees meer

Burgernet

Met Burgernet werken inwoners, gemeente en politie via een telefonisch netwerk samen om de woon- en werkomgeving veiliger te maken.
Lees meer

Risico's drugsgebruik

Het gebruik van drugs brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid. Ook kan het maatschappelijke consequenties hebben.
Lees meer

Overstromingsrisico

Door de klimaatverandering heeft Nederland steeds vaker te maken met hevige neerslag.
Lees meer

Discriminatie en ongelijke behandeling

Discriminatie is ongelijke behandeling op basis van geslacht, leeftijd, levensovertuiging, seksuele geaardheid, lichamelijk of geestelijke beperking.
Lees meer

WhatsApp buurtpreventie

Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. Zo worden er Whatsapp-groepen opgericht.
Lees meer

Huiselijk geweld

Om huiselijk geweld tegen te gaan is in Oudewater een huisverbod van kracht. In die periode is contact met partner of kinderen niet toegestaan.
Lees meer

Politie en wijkagenten

Bij overlast is de wijkagent uw eerste aanspreekpunt. Wilt u melding doen van criminaliteit? Neem dan contact op met de politie.
Lees meer

Veiligheidsregio Utrecht

De brandweer binnen onze gemeente maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
Lees meer