Vergunning/melding activiteiten

Hieronder staat een lijst met veel uitgevoerde activiteiten, die allemaal vergunnings- of meldingsplichtig zijn.

Vergunnings- of meldingsplichtige activiteiten

Als de activiteit die u wilt uitvoeren er niet bij staat, betekent dat niet dat die vrijgesteld is van een vergunning of van een meldingsplicht. U kunt met de gemeente bellen op telefoonnummer 14 0348 of een e-mail sturen naar omgevingsloket@oudewater.nl voor meer informatie wanneer u niet zeker bent of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 

Als uw activiteit er wel bij staat, dan kunt u er op klikken. Dan:

  • krijgt u meer informatie
  • kunt u controleren met de vergunningscheck of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen
  • kunt u direct een digitale aanvraagformulier invullen voor een aanvraag of een melding

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Algemene Plaatselijke Verordening

Drank- en Horecawet

Overige bijzondere wetten