Woonvisie

In de woonvisie legt de gemeente Oudewater haar ambitie, doelstellingen en beleid vast voor het wonen. Dat is belangrijk, want de druk op de Oudewaterse woningmarkt is groot.