Melding over de gemeente

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen. Dit kan ook als de gemeente te laat een besluit neemt.

Voor verschillende situaties bestaan er verschillende bezwaarprocedures:

Voordat u bezwaar of een klacht indient, raden wij u aan eerst telefonisch contact op te nemen met de gemeente via 14 0348. Onduidelijkheden over een besluit, belastingen of de waardebepaling van uw woning kunnen wellicht door een medewerker worden weggenomen. Ervaring leert dat het indienen van een bezwaarschrift meestal niet nodig is na het verkrijgen van extra informatie.

Bent u niet tevreden over de interne afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.