Afvalinzameling

Scheiden van huishoudelijk afval is belangrijk. Door afval te scheiden kan veel ervan gebruikt worden als grondstof voor nieuwe dingen. En dat is goed voor het milieu.