Betaling

In februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ beschikking. U kunt ervoor kiezen dit bedrag ineens te betalen of in 6 termijnen.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • u betaalt het bedrag ineens of
  • u bepaalt het bedrag in 6 termijnen
  • u bepaalt zelf welk bedrag u overmaakt als u in een termijn betaald

Wat zijn de voorwaarden?

Het totale bedrag op het aanslagbiljet moet voor de vervaldatum naar de gemeente zijn overgemaakt. U vindt de vervaldatum op het aanslagbiljet.

Hoe melden/aanvragen?

U kunt het bedrag overmaken naar IBAN rekeningnummer NL88BNGH0285006789 ten name van de gemeente Oudewater, onder vermelding van het aanslagnummer. Het aanslagnummer vindt u op het aanslagbiljet.

Meer informatie