Voorlopig verkiezingsuitslag van Oudewater

Het aantal kiesgerechtigden bedroeg 7.802. Dit afgezet tegen het aantal uitgebrachte stemmen van 6.684 geeft een opkomstpercentage van 85,67.