Werken aan nog meer bekendheid van het Stadsteam Oudewater

Dat het Stadsteam Oudewater dé plek is waar iedereen terecht kan met vragen over zorg en ondersteuning, weet ongeveer 30 procent van de inwoners. Dat komt naar voren uit het onderzoek dat 16 studenten van de Universiteit Utrecht uitvoerden in opdracht van de gemeente.

De studenten enquêteerden in totaal 127 personen. Dat gebeurde onder andere op straat, bij de supermarkten en tijdens de weekmarkt. Niet geheel verrassend halen ouderen hun informatie over het Stadsteam Oudewater vooral uit traditionele media, zoals bijvoorbeeld De IJsselbode. Jongeren zijn vooral actief op Snapchat en Instagram. Het Stadsteam Oudewater communiceert (nog) niet via deze social media. Wellicht gaat dat gebeuren om jongeren ook bekend te maken met waar zij voor kunnen aankloppen bij het Stadsteam.

 

Problemen voorkomen

,,Landelijk gezien is die 30 procent geen slechte score, maar wij willen dat meer mensen de diensten van het Stadsteam Oudewater kennen. Op die manier kunnen we problemen voorblijven of in ieder geval in een vroeg stadium onderkennen en werken aan een oplossing,’’ stelt wethouder Bob Duindam. ,,Om meer bekendheid bij jongeren te krijgen, is het natuurlijk wel zaak die jongeren dat zelf mee te laten organiseren,’’ voegt Duindam nog toe.

Karin Faber – manager Stadsteam Oudewater – vult verder aan: ,,Het is goed om te zien dat het Stadsteam Oudewater al een flinke bekendheid geniet, maar we gaan eraan werken dat percentage flink op te schroeven.’’.

Een eerder uitgevoerd tevredenheidsonderzoek toonde aan dat inwoners die contact hebben gehad met de consulenten van het Stadsteam Oudewater, hier uiterst tevreden over zijn.

 

Vragen en ondersteuning

Bij het Stadsteam Oudewater kan iedereen terecht voor vragen over:

  • Opvoeden en opgroeien
  • Ondersteuning van inwoners met een (fysieke of verstandelijke) beperking
  • Ondersteuning bij toenemende kwetsbaarheid
  • Zingeving en welbevinden
  • Mantelzorg
  • Vrijwilligerswerk
  • Wmo-verstrekkingen