Afschrift of kopie, waarmerken

Met een gewaarmerkte kopie of afschrift verklaart een instantie dat de inhoud van het afschrift of de kopie overeenstemt met het origineel. De gemeente Oudewater doet dit door op het afschrift of de kopie een stempel te zetten.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • u kunt een legitimatiebewijs, een contract of andere documenten laten waarmerken door de gemeente
  • u kunt ook een gewaarmerkte kopie gebruiken als u het origineel niet wil overhandigen

Hoe melden/aanvragen?

Kom langs op het stadskantoor. Om wachttijden te voorkomen werken we op afspraak.

Plan uw afspraak in

 

 

Wat heb ik nodig?

  • een geldig legitimatiebewijs
  • het document dat u wilt laten waarmerken

Wat kost het?

€ 10,-

Hoe lang duurt het?

U krijgt het gewaarmerkte afschrift of de kopie direct mee bij de aanvraag. 

Meer informatie

Kopieën van diploma's en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald.