Bestuurlijk of ambtelijk optreden, klacht indienen

Bent u niet tevreden over de manier waarop u bent behandeld door leden van het College van burgemeester en wethouders, een ambtenaar of een medewerker van Woningbouwvereniging Oudewater? Dan kunt u een klacht indienen.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • u dient een klacht in over gedragingen van een ambtenaar of medewerker
  • u dient een klacht in over beleid of besluiten. In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • u richt uw klacht aan burgemeester en wethouders
  • anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Dit geldt ook voor zaken die langer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden.
  • uw klacht wordt behandeld volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling).
  • u kunt uw klacht mondeling toelichten
  • als er uitspraak is gedaan over uw klacht, krijgt u hiervan schriftelijk bericht

Hoe melden/aanvragen?

Stuur een e-mail naar stadskantoor@oudewater.nl of schrijf een brief naar de gemeente.

Wat heb ik nodig?

  • uw gegevens
  • omschrijving van de klacht

Wat kost het?

Geen kosten

Hoe lang duurt het?

6 weken

Meer informatie

Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw klacht is afgehandeld, kunt u de Nationale ombudsman inschakelen.