Betaling in termijnen

U kunt ervoor kiezen om de belastingaanslag te betalen in termijnen.

Wat zijn de mogelijkheden?

U kunt ervoor kiezen de termijn handmatig over te maken naar de gemeente. In dat geval bepaalt u zelf in hoeveel termijn u betaalt en welk bedrag u aflost

Wat zijn de voorwaarden?

Handmatig overschrijven

Als u ervoor kiest om het bedrag handmatig naar de gemeente over te schrijven, dan zorgt u ervoor dat het volledige bedrag voor de vervaldatum is overgemaakt naar de gemeente Oudewater. U kunt het bedrag overmaken naar IBAN rekeningnummer NL88BNGH0285006789 ten name van de gemeente Oudewater, onder vermelding van het aanslagnummer. Het aanslagnummer vindt u op het aanslagbiljet.

Meer informatie