Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn  is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Hierop staat dan dat u bent ingeschreven als 'in leven'. U kunt dit bewijs gebruiken in Nederland, Suriname, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Een attestatie de vita is een uittreksel uit de Burgerlijke Stand. Dit is een internationaal bewijs van in leven zijn en wordt gebruikt in het buitenland. Het document is in meerdere talen opgesteld.

Wat zijn de voorwaarden?

U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van Oudewater.

Hoe melden/aanvragen?

 Hiervoor vragen wij u in te loggen met uw DigiD inlogcode. Wat is DigiD?

Aanvragen met DigiD 

Let op: als u gemachtigd bent en de aanvraag voor iemand anders doet, moet u hiervoor persoonlijk langskomen. Om wachttijden te voorkomen werken wij op afspraak.

Plan uw afspraak in

Wat heb ik nodig?

  • geldig legitimatiebewijs

Wat kost het?

  • gratis als u aan kunt tonen dat u de attestatie de vita nodig heeft voor een pensioenfonds. Dit geldt niet voor een lijfrente.
  • voor andere doeleinden kost een Attestatie de Vita € 12,90
  • bewijs van in leven zijn € 10,50

Hoe lang duurt het?

Bij een digitale aanvraag ontvangt u het bewijs binnen 3 werkdagen. Aan de balie krijgt u het bewijs direct mee.