Bezwaar, indienen

Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen? Dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.

Wat zijn de mogelijkheden?

U kunt bezwaar indienen tegen:

 • besluiten van de gemeente
 • WOZ- beschikking
 • gemeentelijke belastingen

Wat zijn de voorwaarden?

 • het besluit moet rechtstreeks uw belang schaden.
 • u dient uw bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van het besluit of nadat het besluit is gepubliceerd via de website of in de krant. 

Hoe melden/aanvragen?

Hiervoor vragen wij u in te loggen met uw DigiD inlogcode. Wat is DigiD?

Formulier bezwaar maken

 

 

Of stuur een brief naar de gemeente, zie contactgegevens.

Wat heb ik nodig?

 • uw gegevens
 • een omschrijving van het besluit (incl. datum)
 • waarom u het niet eens bent met het besluit
 • handtekening

 Digitaal:

 • DigiD inlogcode
 • datum besluit
 • korte omschrijving van het besluit waarop u bezwaar wilt maken
 • motivering waarom u het niet eens bent met het plan

Schriftelijk:

 • uw gegevens
 • korte omschrijving van het besluit waarop u bezwaar wilt maken
 • motivering waarom u het niet eens bent met het plan
 • datum verzending besluit
 • datum verzending bezwaarschrift
 • handtekening

Wat kost het?

Geen kosten

Meer informatie