Bezwaar indienen belastingen/WOZ-beschikking

Bent u het oneens met uw belastingaanslag/WOZ-beschikking? Voordat u bezwaar maakt adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente.

Wat zijn de mogelijkheden?

Voordat u bezwaar indient, raden wij u aan telefonisch contact op te nemen met de gemeente, zie contactgegevens. Onduidelijkheden over de belastingen of de waardebepaling van uw woning kunnen wellicht door een medewerker worden weggenomen. Ervaring leert dat het indienen van een bezwaarschrift meestal niet nodig is na het verkrijgen van extra informatie. U kunt bezwaar maken tegen de volgende belastingsoorten:

 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing
 • hondenbelasting
 • onroerende-zaakbelasting/WOZ
 • toeristenbelasting
 • precariobelasting

Wat zijn de voorwaarden?

 • u kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet (de dagtekening)
 • het bezwaarschrift kan alleen worden ingediend door de persoon aan wie de aanslag is opgelegd of door een gemachtigde
 • Is er sprake van een gemachtigde? Dan moet er een machtiging bij het bezwaarschrift worden gevoegd. In het bezwaarschrift dient u de reden van bezwaar op te nemen.
 • op een schriftelijk bezwaarschrift, ontvangt u schriftelijk een reactie

Let op: het indienen van een bezwaarschrift kost u niets. Maar als u gebruik maakt van de diensten van een commercieel bureau voor het indienen van uw bezwaarschrift, worden de kosten doorberekend aan u als belastingbetaler.

U kunt geen bezwaar maken als:

 • u het niet eens bent met het tijdstip waarop de aanslag is opgelegd
 • u het niet eens bent met de tarieven
 • u de aanslag niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding of een betalingsregeling aanvragen

 

Hoe melden/aanvragen?

Vul het digitaal formulier door op de knop ‘bezwaar indienen’ hieronder te klikken. Hiervoor heeft u een DigiD inlog code nodig. Wat is DigiD?

Bezwaar indienen

 

 

Schriftelijk

Heeft u geen DigiD? Stuur uw schriftelijk bezwaar samen met de benodigde gegevens, zie kopje hieronder, naar de gemeente.

Let op: als bedrijf (niet-woning) kunt u alleen schriftelijk uw bezwaar indienen.

Wat heb ik nodig?

Digitaal

 • DigiD inlogcode
 • biljetnummer van de aanslag

Schriftelijk

 • biljetnummer van de aanslag
 • reden van bezwaar
 • eventuele machtiging van het bezwaar
 • ondertekening

Hoe lang duurt het?

U ontvangt een schriftelijke reactie op uw bezwaarschrift. De gemeente heeft tot het eind van het jaar de tijd om u bezwaarschrift te behandelen.