Bouwplannen rond uw woning of bedrijfspand

Wilt u gaan (ver)bouwen, dan hebt u meestal een vergunning nodig. Gaat het om een groot bouwwerk (hoger dan 5 meter)? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Uw bouwplannen worden getoetst aan een aantal criteria. Doe de volgende handelingen voordat u van start gaat:

Wanneer uw plannen niet binnen het bestemmingsplan passen kunt u een haalbaarheidsverzoek indienen.

Hoe melden/aanvragen?

U regelt uw bouwaanvraag digitaal via www.omgevingsloket.nl. U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig. Wat is DigiD?

Wat heb ik nodig?

  • Aanvraagformulier
  • constructieberekening of constructieve tekening
  • plattegronden van de verdiepingen van het bouwwerk (schaal 1:100)
  • situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
  • tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
  • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
  • details over het uiterlijk van het bouwwerk

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie tonen.

Wat kost het?

De kosten van de aanvraag zijn afhankelijk van de kosten van uw bouwplan. Zie hiervoor de legesverordening (pdf, 0.3 mb) en de Welstandsleges (pdf, 0.01 mb).

Hoe lang duurt het?

  • reguliere procedure: 8 weken
  • uitgebreide procedure: 26 weken

Welke procedure wordt gevolgd, is afhankelijk van het project.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen.

Of u kunt bellen voor een afspraak via het nummer 14 0348

Als u zelf een afspraak inplant nemen wij vooraf contact met u op om uw vraag te bespreken zodat wij deze kunnen voorbereiden.