Erkenning na de geboorte

Een man die niet getrouwd is met de moeder van een kind, kan officieel het vaderschap van een kind op zich nemen. Dit heet erkenning. Erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van een kind. Het erkennen van een kind betekent aanvaarding van het vaderschap en bijbehorende plichten. De erkenning is onherroepelijk.

Wat zijn de voorwaarden?

 • bij duo-moederschap is erkenning en adoptie mogelijk
 • als de moeder van het kind getrouwd is, gaat de wet ervan uit dat haar echtgenoot de juridische vader van het kind is
 • als de moeder van het kind niet getrouwd is, dan is de man die het kind erkent de vader. De erkenner hoeft niet de biologische vader te zijn.
 • de mannelijke geregistreerde partner van de moeder van het kind is automatisch de juridische vader.
 • heeft de moeder niet de Nederlandse nationaliteit, maar de vader wel? En erkent hij het kind voordat het 7 jaar oud is? Dan krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit van de vader.
 • de vader krijgt een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind: hij moet meebetalen aan de opvoeding, ook als de vader en moeder uit elkaar gaan. Er ontstaat een erfrechtelijke band tussen vader en kind.
 • met de erkenning is het gezag over het kind niet automatisch geregeld. Het gezag wordt toegewezen door de rechtbank.
 • toestemming: is het kind onder de 12 jaar? Dan moet de moeder toestemming geven voor de erkenning van het vaderschap.
 • is het kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan is toestemming van moeder én kind nodig.
 • is het kind ouder dan 16 jaar? Dan is alleen toestemming van het kind nodig.
 • wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de moeder bij de erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn.
 • als de vader eventuele volgende kinderen ook wil erkennen, dan hoeft de moeder alleen schriftelijk toestemming te geven. Deze kinderen krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.
 • voor kinderen met een niet-Nederlandse moeder die tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 door een Nederlandse vader zijn erkend, geldt een overgangsregeling. Tot en met het 6e jaar kunnen ouders voor hun kind de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Dit noemen we optie. De Nederlandse nationaliteit gaat in op de datum van de optiebevestiging.
 • is het kind 7 jaar of ouder? Dan moet de erkenner met een DNA-test afkomstig van een geaccrediteerd bureau bewijzen dat hij de biologische vader is. Kan of wil hij dit niet? Maar heeft hij wel gedurende 3 jaar het kind verzorgd en opgevoed? Dan kan het kind alsnog voor de Nederlandse nationaliteit kiezen (optie).
 • Wilt u dat het kind de geslachtsnaam (achternaam) van de vader krijgt, dan moet de moeder bij de erkenning van het eerste kind aanwezig zijn.

Hoe melden/aanvragen?

Kom langs op het stadskantoor. Om wachttijden te voorkomen werken we op afspraak.

Plan uw afspraak in

 

 

Neem bij erkenning duo-moederschap contact op

Wat heb ik nodig?

 • een geldig legitimatiebewijs van de vader en moeder en eventueel het kind
 • is uw kind in het buitenland geboren of wonen moeder en kind in het buitenland? Dan kunnen meer documenten nodig zijn. Informeer hiernaar bij de gemeente.
 • indien van toepassing het formulier toestemming erkenning na de geboorte

Extra documenten nodig bij erkenning kind door duomoeder

Wat kost het?

Geen kosten

Hoe lang duurt het?

Als het kind in de gemeente Oudewater is geboren, dan wordt de erkenning direct verwerkt in de Basisregistratie personen (BRP). Als het kind niet in de gemeente Oudewater is geboren, duurt dit langer.